4 Wensen van de patiënt De kern van dit voorstel voor een populatiegerichte aanpak is dat de zorg wordt gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de patiënt om .... Inleiding 1 1. INLEIDING Gratis openbaar vervoer staat momenteel volop in de belangstelling. Er wordt in Nederland hiermee in diverse gemeenten (onder andere Tilburg .... Thema 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Beleid: Eén van de eerder genoemde pijlers is ‘bewoner heeft de regie’. In onze visie staat omschreven wat we daar .... 1 Woordenlijst groep 7 Week 1 Is de klank lang, dan staat er eentje op de gang. Is de klank kort, dan liggen er twee op m’n bord. apen deze